Nyeste faglitteratur
90556894
Forfatter: Miller, Katherine
Loading...
90556916
Forfatter: Nickels, William G.
Loading...
90556983
Forfatter: Lieber, Rochelle
Loading...
Meddelelse Meddelelse

Mulighed for at forske i grønlandske hjemmesider


I 2014 gennemførte Nunatta Atuagaateqarfia og Groenlandica i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek et pilotprojekt og nethøstede det grønlandske internet til www.netarkivet.dk.

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling gav tilladelse til, at det grønlandske internet høstes i en tidsbegrænset periode, hvilket Det Kongelige Bibliotek gjorde på Nunatta Atuagaateqarfias vegne.

Netarkivet er det danske internetarkiv. Netarkivet er en fælles opgave for Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, som i henhold til den danske pligtafleveringslov  indsamler og bevarer den danske del af internettet.

Forskere eller Ph.d.-studerende med dokumenteret forskningsmål kan søge om adgang til de, i pilotprojektperioden, indsamlede grønlandske hjemmesider.

Yderligere informationer om muligheder for adgang og krav findes på www.netarkivet.dk. Desuden kan man kontakte Kirsten Heilmann i Groenlandica for yderligere informationer.

Åbningstider
Fredag 24. februar
Ullumi / I dag / Today 10:00-15:00
Ansatte og studerende ved Ilimmarfik har adgang til biblioteket udenfor normal åbningstid

Besøg os på
Besøg os på Facebook

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-