Nyeste faglitteratur
24477088
Forfatter: Brunsson, Nils
Loading...
29114161
Loading...
90557718
Forfatter: Zvi, Ehud Ben
Loading...
90557750
Loading...
90557777
Forfatter: Riefenstahl, Leni
Loading...
90557793
Forfatter: Jespersen, Maria Albøg
Loading...
Meddelelse Meddelelse

Mulighed for at forske i grønlandske hjemmesider


I 2014 gennemførte Nunatta Atuagaateqarfia og Groenlandica i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek et pilotprojekt og nethøstede det grønlandske internet til www.netarkivet.dk.

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling gav tilladelse til, at det grønlandske internet høstes i en tidsbegrænset periode, hvilket Det Kongelige Bibliotek gjorde på Nunatta Atuagaateqarfias vegne.

Netarkivet er det danske internetarkiv. Netarkivet er en fælles opgave for Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, som i henhold til den danske pligtafleveringslov  indsamler og bevarer den danske del af internettet.

Forskere eller Ph.d.-studerende med dokumenteret forskningsmål kan søge om adgang til de, i pilotprojektperioden, indsamlede grønlandske hjemmesider.

Yderligere informationer om muligheder for adgang og krav findes på www.netarkivet.dk. Desuden kan man kontakte Kirsten Heilmann i Groenlandica for yderligere informationer.

Åbningstider
Torsdag 23. marts
Ullumi / I dag / Today 11:00-16:00
Ansatte og studerende ved Ilimmarfik har adgang til biblioteket udenfor normal åbningstid

Besøg os på
Besøg os på Facebook

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-