Søg i biblioteksbasen
Titeloplysninger
52830079
Bog:Kultursociologi og kulturanalyse:2017 Kultursociologi og kulturanalyse
Loading...
Udgivelsesår: 2017
Sprog: Dansk
Hylde: 30.12 > Kultursociologi
Materialetype: Bog
Note:
redaktører: Pernille Tanggaard Andersen, Michael Hviid Jacobsen ; oversætter: Tom Havemann
Med litteraturhenvisninger og links
Serie: (Sociologi ; nr. 13)
Hjemme: 1
Reserveringer: 0
Indhold
Kulturbegrebet i teori og praksis (Lilli Zeuner: Erkendelsesmæssig differentiering - om det sociologiske kulturbegrebs historie. Richard Jenkins: Nation, kultur og identitet : hvad gør danskerne til danskere? Bolette Moldenhawer: Multikulturalisme - invandrere, flygtninge og nye kulturformer i Danmark. Kultur som hverdagsliv / Pernillle Tanggaard Andersen & Eva Ladekjær Larsen. At analysere det oversete / Billy Ehn & Orvar Löfgren) ; Kultur som samfundsindretning (Johannes Andersen: Politisk kultur - medborgerskab mellem stabilitet og forandring. Rasmus Chr. Elling: Etnicitet og nationalisme. Jesper Strandgaard Pedersen: Organisationskultur. Nye muligheder, nye krav - arbejdslivskulturer under forandring / Lotte Bloksgaard & Sigtona Halrynjo. Gunnar Lind Haase Svendsen: Kulturelle værdier på land og i by - er der (stadig) forskel? Ove Sernhede: Ungdomssubkulturer som ritualiseret modstand og musikalsk praksis. Niels Rosendal Jensen: Skole- og uddannelseskultur. Kunst og æstetik / Bjørn Schiermer & Sara Malou Strandvad. Kirsten Drotner: Mediekultur. Christian Stenbak Larsen: Forbrugskultur) ; Kultur, sundhed og det hele liv (Følelser / Marie Bruvik Heinskou & Lasse Suonperä Liebst. Diagnosekultur / Svend Brinkmann & Anders Petersen. Inge Kryger Pedersen: Krop og kultur. Sundheds- og sygdomskultur i et sociologisk og sundhedsteknologisk perspektiv / Henrik Vardinghus-Nielsen & Carsten Kronborg Bak. Thomas Johansson: Det tilladtes og det forbudtes dialektik. Anne Leonora Blaakilde: Alder, aldring og alderdom som kulturelt felt. Michael Hviid Jacobsen: Dødskultur, sorgkultur og mindekultur - dødens domæne i en dansk kultur- og samtidshistorisk kontekst)

Her findes titlen

Loading...

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-