Pligtaflevering Pligtaflevering

I Landstingsforordningen om biblioteksvæsenet af 15. oktober 1979 handler § 12 om pligtaflevering til Groenlandica:

"Trykkerier, andre virksomheder, samt private og offentlige institutioner, der fremstiller bøger, aviser, tidsskrifter, årsberetninger og andre publikationer, skal aflevere 3 eksemplarer til Landsbiblioteket."

Adresse:

Materiale der skal pligtafleveres, afleveres til Groenlandica på følgende adresse:

Manutooq 1
Postboks 1074
3900 Nuuk

Baggrunden for forordningen

Grunden til kravet om pligtaflevering er, at man i Grønland - som i alle andre lande - ønsker at bevare et antal eksemplarer af alt, som udgives. Fra Grønland var der tidligere afleveringspligt til Statsbiblioteket i Danmark, men med Hjemmestyrets indførelse i 1979 flyttedes afleveringspligten til Groenlandica. Desværre er det ikke alle der efterkommer kravet om pligtaflevering, derfor gør Groenlandica løbende opmærksom på bestemmelserne.

Sikring af den fælles kulturarv

Ved at aflevere 3 eksemplarer af alle udgivelser til Groenlandica er udgiverne med til at sikre en meget vigtig del af den grønlandske kulturarv for eftertiden.
Gamle udgivelser modtages også meget gerne.

Hvad skal afleveres?

Alt hvad der udgives i Grønland er omfattet af kravet om pligtaflevering. Naturligvis er der afleveringspligt på bøger (også nye udgaver), blade, aviser og lokalaviser, men der er også afleveringspligt på nyhedsbreve, redegørelser, reklamer, foreningsblade, årsregnskaber, løbesedler, prislister, valgmateriale, plakater, pjecer, turistbrochurer, vejledninger, undervisningsmateriale, specialer, postkort med tekst og meget, meget mere.

Ingen undtagelser

Der er intet krav om det afleveringspligtige materiales omfang; det vil sige at udgivelser på blot én side også skal afleveres. Der er heller ikke noget krav om at materialet skal være til salg; gratis materiale - typisk pjecer og lignende - er også omfattet af kravet om pligtaflevering.

Hvem skal aflevere?

Den, der foretager færdiggørelsen af et materiale, har ansvaret for at pligtaflevere 3 eksemplarer til Groenlandica. Hvis der er tvivl om, hvem der foretager færdiggørelsen, eller hvis færdiggørelsen er foretaget udenfor Grønland, påhviler afleveringspligten udgiveren - hvilket vil sige den, der foranstalter spredningen af materialet. Udgivere med tilknytning til Grønland, der udgiver materiale udenfor Grønland, er også afleveringspligtige til Groenlandica.

Udgifter ved pligtaflevering

Udgifter til fremstilling af de afleveringspligtige eksemplarer afholdes af udgiveren. Dog er det muligt for f.eks. studerende, at få betalt for kopiering af opgaver, specialer og lignende. Alternativt at Groenlandica låner materialet med tilladelse til at kopiere 3 eksemplarer. Groenlandica kan efter ansøgning fra udgiveren refundere udgifter til porto eller fragt af pligtaflevering.

Materialet registreres

Det pligtafleverede materiale bliver registreret på lige fod med det udenlandske materiale Groenlandica køber. Pligtafleveringseksemplarer kan ikke lånes uden udgiverens tilladelse. Materialet bliver registret i den bibliografiske database med oplysninger om bl.a. titel, forfatter, udgiver, årstal og om materialet er til hjemlån eller til brug på læsesal.

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-