Nationalsamlingen Nationalsamlingen

I Nationalsamlingen samles alt materiale (bøger, pjecer, aviser, plakater, cd'er, plader, bånd, dvd m.v.) udgivet i Grønland, af grønlandske virksomheder og organisationer eller af danske organisationer med virke i Grønland, samt alt materiale på grønlandsk uanset udgivelsessted.

Nationalsamlingen består hovedsageligt af pligtafleverede materialer.

Nationalbiblioteket omfatter pr. 1. januar 2013 ca. 88.800 bind som både dækker udlånssamlingen og nationalsamlingen samt alle bevarede grønlandske aviser og tidsskrifter. Aviserne er bevaret i deres oprindelige trykte form og en del haves desuden online og på mikrofilm til brug for lånere på stedet.

Nationalsamlingen er opdelt i en grønlandsk del og i en del for fremmedsprog, fortrinsvis dansk. Enkelte af eksemplarerne i Nationalsamlingen er til udlån, hovedparten kan studeres på biblioteket, efter aftale med bibliotekaren.

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-