(http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/archives/5001-Billedarkiv/archive/Arkiv-117/000033311.jpg.info)

M/S ”Hans Hedtoft”

M/S "Hans Hedtoft" blev bygget på Frederikshavn Værft som den Kongelige Grønlandske Handels (KGH) flagskib.
Inden den danske regering godkendte skibsbyggeriet var der mange debatter blandt folketingsmedlemmerne om de risici, der er forbundet med sejlads i de grønlandske farvande, specielt i vintermånederne. Det grønlandske folketingsmedlem Augo Lynge var meget optaget af dette spørgsmål og spillede en helt central rolle i debatten både før og efter forliset.

Skibet var bygget til vintersejlads mellem Danmark og Grønland, trods mange advarsler mod at sejle med fragt og passagerer på denne årstid.

Skibet havde en forstærket stævn og bunden var dobbelt i hele skibets længde. Skroget var inddelt i syv vandtætte rum og var beregnet til at kunne holde sig flydende selv om et rum blev fyldt med vand.

M/S ”Hans Hedtoft” var bygget som et synkefrit skib!

Jomfrurejsen til Grønland

7. januar 1959: En stor menneskemængde var mødt op for at sige farvel til ”Hans Hedtoft” i København, da skibet stod ud på sin jomfrurejse til Grønland.
Rejsen fra København til Qaqortoq blev gennemført på rekordtid.

Fra Qaqortoq sejlede ”Hans Hedtoft” til Nuuk, Sisimiut og Maniitsoq inden det satte kursen tilbage mod Qaqortoq og København.

Forliset
Den 30. januar 1959 kl. 13:56 sendte ”Hans Hedtoft” et nødsignal om, at det var kollideret med et isbjerg 20 sømil syd for Kap Farvel.

Den tyske trawler ”Johannes Krüss” befandt sig ca. 25 sømil øst for M/S ”Hans Hedtoft” og sejlede på trods af meget dårligt vejr mod positionen. 

Kl. 17:41 meddelte M/S ”Hans Hedtoft”: "Vi synker langsomt...". 

Eftersøgningen
Trods eftersøgning med deltagelse af flere skibe, politikutter, fiskekuttere og fly, fandt man aldrig hverken vrag eller ofre for forliset. Heller ikke siden er det lykkedes at lokalisere vraget af ”Hans Hedtoft”.

Den tyske trawler ”Johannes Krüss”, var det første skib der ankom til ”Hans Hedtofts” forlisplads.

Det amerikanske kystvagtskib USCG ”Campbell” var et af de skibe, der deltog i eftersøgningen indtil den blev afbrudt d. 7. februar 1959.

En redningskrans, der drev i land på Island ni måneder efter forliset, er det eneste spor, der nogensinde er fundet efter ”Hans Hedtoft”. Redningskransen er placeret i Qaqortoqs gamle kirke.

Sorgen
Uden nogle kære at begrave måtte pårørende nøjes med at sørge. Nogle måneder efter forliset blev der fra skibet ”Kista Dan” kastet en krans i havet syd for Kap Farvel.

Pressedækningen
Forliset fik en intensiv pressedækning både i ind- og udland. Den voldsomme debat om vintersejlads med passagerer i grønlandske farvande førte til et stort politisk opgør i Danmark.

Kulturarven, der gik tabt – en tragedie i tragedien
”Der er ikke mange varer fra Godthåb: 4 tønder saltet indvoldsfedt fra hvaler og 22 tønder pukkelhvalspæk. Mest usædvanlig er manifestets fragtbrev nr. 498. Det omfatter 249 kolli, fylder 1760 kubikfod og vejer 16.303 kilo.
Det er en tredjedel af Grønlands Landsarkiv, der skal overføres til Rigsarkivet i København. Foruden korrespondanceprotokoller og bøger til Styrelsen i København omfatter arkivalierne uerstattelige skriftlige materialer – herunder hele inspektoratsarkivet fra Sydgrønlands inspektorat indtil 1933 og kirkebøger tilbage til 1780. Man kunne sagtens have haft det hele med på en gang, men Rigsarkivets praksis følges – for alle tilfældes skyld.”
(Kilde: Rockwell, T. (2002). I de bedste hænder - Historien om M/S Hans Hedtofts forlis (side 109). København: Aschehoug.)

Projekt ”Hans Hedtoft”
I 2003 indledte en lille gruppe historie-interesserede og dykkere et projekt med det formål at rejse økonomiske midler til at foretage en eftersøgning efter vraget af M/S ”Hans Hedtoft”. I 2005 ansøgte gruppen om tilladelse til i 14 dage at søge efter skibsvraget under Galathea 3-ekspeditionen. 
Projekt ”Hans Hedtoft” fik afslag på deres anmodning. Galathea 3-ekspeditionen sejlede over ”Hans Hedtofts” formodede forlis-position og brugte 2 timer på eftersøgning af vragdele.

Kildemateriale
I Groenlandicas specialsamling ”Ove Baks artikelsamling” findes mange af de originale artikler om forliset i 1959, måske den største artikelsamling i verden om ”Hans Hedtofts” forlis. Artiklerne er primært fra danske medier, men også sprogområder som fransk, belgisk, hollandsk og italiensk er repræsenteret.

Registreringen af artiklerne er endnu ikke tilendebragt, men er et løbende arbejde. 

I dag har Groenlandica registreret 466 artikler om forliset ved Kap farvel i ”Ove Baks artikelsamling”. Derudover har Groenlandica bøger, andre artikler og en lydoptagelse om skibskatastrofen.
Materialerne kan ses hos Groenlandica eller søges i vores biblioteksbase.

Kilder:
Ove Baks artikelsamling (Groenlandica)
Rockwell, Thomas: I de bedste hænder : historien om M/S Hans Hedtofts forlis. Aschehoug, 2002. ISBN: 8711162848 
Skibet der forsvandt – historien om Hans Hedtofts gådefulde forlis / Lars Halskov & Morten Halskov. Politikens Forslag, 2008. ISBN: 9788756783903
http://www.hanshedtoft.dk/index.htm (15.09.2017)

Skibet er lastet med…
Inden jomfrurejsen lastede ”Hans Hedtoft” forsyninger ved Trangraven i København.

Fra København:

 Vare                          Mængde (kubikfod)
Mel og gryn 3.045
Sukkervarer 1.938
Vin, øl og vand 5.040
Kolonial og konserves 8.644
Frisk proviant 5.913
Fryselast 1.300
Malervarer 975
Sæbe 1.085
Kalk 798
Træ 15.859
Isoleringsmateriale 4.649
Reserve- og maskingods 4.502
El-materiel 525
Møbler 195
Tobak 1.135
Fangst- og fiskeriprodukter 1.545
Isenkram 3.170
Manufaktur 267
Presset hø 855
Medicinalvarer 1.285
Sendingsgods 5.170
Diverse 3.094

 

Fra Grønland:

Vare               Mængde (kg)
Saltfisk 443.838
Fryselast 205.130
Spæk 14.319
Lever 37.922
Fjer 2.788
Skind 1.625
Rejer og fiskemel 87.620
Returvarer 5.371
Tomt retur 120.551
Sendingsgods* 38.802

* Se afsnittet: Kulturarven, der gik tabt – tragedien i tragedien

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-