Ledige stillinger Ledige stillinger
Vi har p.t. ingen ledige stillinger.

Uopfordrede ansøgninger
Ved ledige stillinger på Nunatta Atuagaateqarfia, herunder også Groenlandica, annonceres der efter gældende praksis i dagspressen. Den nævnte praksis om opslag af ledige stillinger betyder, at vi ikke gør brug af uopfordrede ansøgninger.

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-