Lånemuligheder Lånemuligheder

Alle kan læse og låne Groenlandicas materialer.

Lånerkort til Nunatta Atuagaateqarfia bruges også til Groenlandica. Her gælder Nunatta Atuagaateqarfia's regler for udstedelse af lånerkort. Studerende eller ansatte ved Ilimmarfik kan benytte deres id-kort.

Forespørgsler på konkrete titler kan som regel ekspederes med det samme. Emneforespørgsler kan derimod ikke forventes ekspederet med det samme, her vil ekspeditionstiden afhænge af emnet, om det kan dækkes med bøger eller der skal findes artikler o. lign.

Lånere i Nuuk kan bestille materiale ved direkte henvendelse til Groenlandica i træffetiden eller ved telefonisk eller elektronisk henvendelse.

Lånere uden for Nuuk kan bestille materiale gennem deres lokale bibliotek.

Det er gratis at låne Groenlandica materiale i hele Grønland.

Hvis materialet ikke er til udlån, kan det evt. bestilles som fotokopi, spørg personalet. Ved mere end 25 sider, koster kopiering 1 kr. pr. side.

Særligt værdifuldt materiale sendes dog kun som kurérpost, og kan derfor være nærmest umuligt at få adgang til for lånere udenfor Nuuk. Nogle få værker må overhovedet ikke forlade Groenlandica.

Lånetiden er 1 måned. Overskrides lånetiden, vil materialet blive hjemkaldt, og der skal betales bøde efter Nunatta Atuagaateqarfia's gældende regler. Lånt materiale, som ikke afleveres, vil blive krævet erstattet med en anslået genanskaffelsespris.

Unika-lån

Groenlandica er Nationalbibliotek og har dermed bevaringsforpligtigelse. Derfor er der en del af samlingen, der ikke er til hjemlån.

Det er dog vigtigt at materialerne er tilgængelige for forskning og anden formidling af vores kulturhistorie. Derfor kan materialerne studeres på biblioteket, eller der kan blive taget kopier af de ønskede materialer.

I meget særlige tilfælde kan materialet dog udlånes, et såkaldt unika-lån.

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-