Lidt om Groenlandicas historie Lidt om Groenlandicas historie

De tidligste biblioteksplaner for Grønland blev skitseret tilbage i 1700-tallet. Disse biblioteker var forbeholdt de danske kolonister. I første halvdel af 1800-tallet oprettede missionærer udlånssamlinger til den grønlandske befolkning. En egentlig folkebibliotekslovgivning kom dog først i 1956.

Som et resultat af folkebibliotekslovgivningen i 1956 blev den første uddannede bibliotekar, Hans Westermann, ansat i Grønland. Westermann ledede opbygningen af Grønlands folkebiblioteksvæsen i 1950'erne og stod for omstruktureringen i forbindelse med, at Grønland selv overtog ansvaret i 1979.

Det var Westermann, der tilbage i 50'erne lagde grunden til Groenlandica-samlingen. I begyndelsen var samlingen dog primært tænkt som en museumssamling med gamle grønlandske udgivelser.

Med Hjemmestyret i 1979 overtog Grønland selv ansvaret for biblioteksvæsenet. Groenlandica er stadigvæk en underafdeling af Nunatta Atuagaateqarfia (Grønlands Landsbibliotek), og har indtil 2007 været placeret i samme hus som Nunatta Atuagaateqarfia.

7. marts 2008 åbnede Groenlandica i de nye rammer i Ilimmarfik. Her er Groenlandica fysisk slået sammen med Ilisimatusarfiks bibliotek, men organisatorisk er Groenlandica stadig en del af Nunatta Atuagaateqarfia. Med den fysiske sammenlægning af de to biblioteker, er der tog taget et stort skridt mod Grønlands eget National- og Universitetsbibliotek.

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-