De grønlandske sagn er baseret på en mundtlig fortælletradition, der er blevet overleveret fra generation til generation, da der endnu ikke var grønlandsk skriftsprog.

I 1800-tallet var der ikke megen viden i den store verden om inuits levevis, men tre initiativrige mænd begyndte at indsamle grønlændernes egne nedskrevne fortællinger og var dermed med til at åbne det store mystiske land mod nord.

Projektet som H. J. Rink (1819-1893), Pastor Peter Kragh (1794-1883) og Vittus Steenholdt (1808-1862) stod bag, var enestående for sin tid på flere områder; Grønlænderne skrev selv sine fortællinger og skrev fortællingerne på grønlandsk – og de var ivrige bidragsydere. Trekløveret modtog så mange sagn at der var materiale til 4 bind.
Grønlandske seminarieelever renskrev fortællingerne, Rasmus Berthelsen (1827-1901) oversatte dem til dansk og den lokale kunstner, Aron fra Kangeq (1822-1869), leverede illustrationerne.
Én af de første rene grønlandske udgivelse blev en realitet i 1859 med titlen: ”Kaladlit oKalluKtualliait: kalâdlisut kablunâtudlo / Grønlandske folkesagn: opskrevne og meddeelte af indfødte”. 4. bind udkom i 1865.

Samlingen af sagn er blevet genudgivet i fotografisk optryk.

Sagnene omhandler alt fra leveregler, jalousi, hævn, kulturmøder og jagtregler, men også vejrfænomener kan findes i nogle af fortællingerne.

H. J. Rinks originale håndskrifter til fortællingerne findes i dag på Det Kongelige Bibliotek i København, som har digitaliseret dem. Håndskrifterne kan ses her: http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/rink.html

Fortællingen om ”Aqqissiaq” findes i flere udgaver og handler om drengen der vokser op og bliver hurtigere og stærkere end alle andre. Hvordan bopladsens unge gennem spil og leg lærer om jagt og fangst fra de ældre. Aqqissiaq er alle overlegne og flytter væk fra bopladsen. Han leder efter sin ligemand og først da han er fundet finder han ro.
De fleste af Arons træsnit viser hverdagslivet, kampene og jagten, dog findes nogen illustrationer af naturen.

Sagnet om Aqqissiaq fortalt i træsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-