Faciliteter Faciliteter

Biblioteket har flotte, lyse og moderne faciliteter. På biblioteket kan man fordybe sig i aviser, mikrofilm eller sjældne bøger i studieceller eller på læsesalen.

På biblioteket er der en selvbetjeningsmaskine til udlån og aflevering samt PCer hvor du selv kan søge i bibliotekets bestand. Du er også meget velkommen til at henvende dig til personalet.

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-