Litteratur
90591584
Forfatter: Bruun, Sinikka Kinnunen
Sprog: Svensk
Indhold: Förord Jonathan Motzfeldt, Grönlands statsminister. Inledning av författaren. Från Erik röde til inuiternes nutid. Grönlandska matvanor. Grönlands Nationalmuseum og dess intendent Claus Andreasen. Tukak-teatern och Reidar Nilsson. Frederik Holm, arkitekt, företrädare för ett yrke sällsynt i Grönland. Anne Birthe Hove, en grafiker som skildrat de sociala förhållandena i sitt hemland med humor och som i egenskap av illustratör använt klara linjer och inte varit rädd för nya material. Aka Hoegh, som självaste Havets Moder , och en av de ledande kvinnliga konstnärerna på Grönland. Bodil Kaalund, en danska som betytt mycket för Grönland. Jessi Kristensen, ett sprakande ungt löfte inom kulturlivet i sitt land. Rasmus Lyberth, en förnyare av sitt lands traditionelle musik. Hans Lynge, Grönlands store berättare i både ord och bild. (Hans bortgång ägde rum några månader innan denna bok gavs ut). Hans Anthon Lynge, en flitig berikar av Grönlands litteratur. Jens Rosing, en inuit-konstnär åt vars mångsidiga konst min anspråkslösa bok må vara en hommage á Jens Rosing. Naja Rosing-Olsen, en vacker adept till Tukak-teatern. Rassi Thygesen, en av Tukak-teaterns elever, skådespelare-regissör vid Silamiut-teatern.
Loading...
90587382
Sprog: Kalaallisut
Allagaatit kalaallimit Hans Lyngemit (1906-1988) taannalu pillugu allagaasut. Inuk kulturikkut malunnaatilik, politikkikkut, inuiaqatigiinnut, oqaaatsitigut, kulturikkut assilialiornikkullu kiisalu eqqaamasatigut aammalu privatimik inuunera pillugit
Tekster af og om grønlænderen Hans Lynge (1906-1988), der var en kulturpersonlighed inden for politik, samfund, sprog, kultur og billedkunst samt erindringer og om det private menneske
Loading...
90586246
Forfatter: Kaalund, Bodil
Sprog: Flere sprog, Kalaallisut, Dansk, Engelsk
Om den grønlandske kunstner Hans Lynges (1906-1988) arbejde som maler, billedhugger og grafiker
Loading...
90554093
Forfatter: Weirup, Torben
Sprog: Dansk
Initiativtager til og medstifter af Grønlands Kunstskole, kunstneren Bodil Kaalund fylder 85 år
Loading...
90554115
Forfatter: Grymer, Claus
Sprog: Dansk
Kunstneren Bodil Kaalund, der blandt andet har skrevet "Grønlands Kunst" fylder 85 år
Loading...

Bodil Kaalund

Med hjerte for kunsten i Grønland

Bodil KaalundFødt i 1930. Uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi 1950-1954.

En stille oprører, der insisterede på at male figurativt i en tid, hvor det abstrakte var i højsædet. Hendes foretrukne motiver koncentrerer sig primært om 3 emner: Bibelske malerier, landskaber og hverdagens genstande.

På Kunstakademiet mødte Bodil Kaalund tegneren og forfatteren Jens Rosing. Dette vakte et livslangt engagement for Grønlands kunst, der har været skelsættende for opfattelsen og anerkendelsen af grønlandske kunstnere.

Kaalund var med til at arrangere udstillingen Grønlandsk kunst – fra Aron til i dag, der blev vist på Louisiana i december 1969-januar 1970. Udstillingen viste for første gang grønlandske værker som kunst og ikke som souvenirer eller etnografiske genstande.

I perioden 1969-1971 oprettede Kaalund, sammen med Hans Lynge, Grafisk Værksted i Nuuk. Værkstedet blev senere til Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik – Grønlands Kunstskole.

Bogen Grønlands kunst, der udkom i 1979, bliver anset som et pionérarbejde på sit felt. Bogen, der var det første kunsthistoriske værk om Grønland, er senere udkommet i flere udgaver og er oversat til grønlandsk og engelsk. Kaalund har også udgivet bøger om Hans Lynge og Aron fra Kangeq.

I tillæg til sit enorme engagement i Grønlands kunst, har Bodil Kaalund også haft tid til at udsmykke en række kirker, tegne bispekåber, messehagler og andre kirketekstiler, samt ikke mindst at illustrere Dansk Bibelselskabs autoriserede Bibel fra 1992.

Hæder:

1988-91: Statens Kunstfond

1993: Lyngby-Tårbæk Kommunes kulturpris

2002: N.L. Høyen Medaljen

2005: Æresborger i Lemvig

2006: Nersornaat i sølv

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-