Nyeste faglitteratur
Kulturnat i Groenlandica 2018 Kulturnat i Groenlandica 2018

Udstilling – lokalaviser

Grønland udgav et hav af lokalaviser, der i dag gemmer på en guldgrube af viden.

Vi viser et udpluk af landets lokalaviser, fortæller historien bag og fortæller hvilke drømme Groenlandica har for tilgangen til lokalaviserne.
Kom og se om lokalavisen fra din by er med!

Kampagne – Pligtaflevering
En nations kultur er vigtig at bevare – kulturen fortæller en flervinklet historie.
Pligtafleveringen er Groenlandicas fundament for bevaring af det trykt og elektroniske medie.

Kom og se nogle af de materialer der gemmer sig i vores magasin, både de dyrebare skatte og de helt almindelige udgivelser.

Silent auction
Grønlandske bøger i 1. udgave kan beses og bydes på.

Bogsalg
Kom og gør et kup! Vi har bøger i overskud som sælges fra 2,00 kr.

Nyt bibliotekssystem Nyt bibliotekssystem

I slutningen af januar 2018 påbegyndes stort projekt på Nunatta Atuagaateqarfia og Groenlandica med konvertering til bibliotekssystemet Cicero LMS.

Læs mere her: https://da.systematic.com/library-learning/nyheder/2017/groenland-koeber-bibliotekssystem-fra-systematic/

Rejsedagbøger Rejsedagbøger
Samuel Petrus Kleinschmidt (1814-1886) er nok mest kendt som grønlandsk missionær og sprogforsker. Han var søn af en herrnhutisk missionær og lærte derfor grønlandsk som barn.
Samuel Kleinschmidt var desuden meget interesseret i det naturvidenskabelige område. Han foretog både egne vejrobservationer og blev bestyrer for DMIs (Danmarks Meteorologiske Institut) obervatorium.
Kleinschmidt lavede skitser og landskabsmålinger på den grønlanske vestkyst. Det er enestående hvor præcise målingerne af landskabet er.
Kleinschmidts målinger viser os at mens det grønlandske landskab har ændret sig, så er målemetoderne stort set de samme i vores tid.
Samuel Kleinschmidts rejsedagbøger med vejrobservationer og landskabsmålinger er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek i København for Groenlandica, Grønlands Nationalbibliotek i forbindelse med Arctic Imagination.
Se rejsedagbøgerne på Groenlandicas website
   
                                               
Grønlandske sagn Grønlandske sagn

Dette fantastiske og detaljerede træsnit er fra sagnet om Aqissiaq. De grønlandske sagn er baseret på en mundtlig fortælletradition, der er blevet overleveret fra generation til generation, da der endnu ikke var grønlandsk skriftsprog.

I 1800-tallet var der ikke megen viden i den store verden om inuits levevis, men tre initiativrige mænd begyndte at indsamle grønlændernes egne nedskrevne fortællinger og var dermed med til at åbne det store mystiske land mod nord.

Projektet som H. J. Rink (1819-1893), Pastor Peter Kragh (1794-1883) og Vittus Steenholdt (1808-1862) stod bag, var enestående for sin tid på flere områder; Grønlænderne skrev selv sine fortællinger og skrev fortællingerne på grønlandsk – og de var ivrige bidragsydere. Trekløveret modtog så mange sagn at der var materiale til 4 bind.
Grønlandske seminarieelever renskrev fortællingerne, Rasmus Berthelsen (1827-1901) oversatte dem til dansk og den lokale kunstner, Aron fra Kangeq (1822-1869), leverede illustrationerne.

Én af de første rene grønlandske udgivelse blev en realitet i 1859 med titlen: ”Kaladlit oKalluKtualliait: kalâdlisut kablunâtudlo / Grønlandske folkesagn: opskrevne og meddeelte af indfødte”. 4. bind udkom i 1865.
Dette træsnit portrætterer bygden før Aqissiaq rejser væk, det viser hvordan inuit spiller bold med en udstoppet sæl.

M/S Hans Hedtoft M/S Hans Hedtoft
Skibet M/S Hans Hedtofts forlis ved Kap Farvel d. 30. Januar 1959 er en af de største tragedier i nyere grønlandsk-dansk historie.

Ingen overlevede forliset. En redningskrans der skyllede ind på Islands kyst er en
af de få effekter fra skibet, som blev fundet.
Trods mange eftersøgninger gennem årene er skibsvraget endnu ikke fundet.
Katastrofen i 1959 fylder stadig i bevidstheden hos de pårørende den dag i dag.

Groenlandica har indsamlet og er i gang med at registrere materiale om M/S Hans Hedtofts forlis.

Materialet omfatter primært avisartikler fra hele verden, dog hovedsageligt fra Danmark.
Det er måske den største søgbare samling i verden, når alt er registreret.

Se webudstillingen om M/S Hans Hedtoft på Groenlandicas website
  
         (
http://www.ferlir.is/?id=18409)                 
Arctic Imagination Arctic Imagination

I det første event i Nuuk under projektet ”Arctic Imagination”, er traditionel grønlandsk levevis på dagsordenen – en beretning om livet som fanger og hvordan stigende temperaturer og den svindende is har haft betydning for fanger-erhvervet.

På bare 100 år er Arktis og Nordpolen forvandlet fra ufremkommelige, livsfarlige og forunderlige yderområder til egne, der har brug for vores ansvarlighed og beskyttelse i form af bl.a. miljømæssige handlinger. Fem store biblioteker i New York, København, Stockholm, Oslo og Nuuk samarbejder i 2017 med det unikke projekt ”Arctic Imagination”, hvor kreative, kunstneriske personligheder og andre med noget på hjerte kommer til orde – både mundtligt og visuelt.

Læs mere om projektet på www.arcticimagination.com

Åbningstider Åbningstider
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
10-15 11-16 13-17 11-16 10-15 11-14

 

Biblioteket holder lukket:

Søn- og helligdage,
Påskelørdag,
Nationaldagen 21. juni,
24. december,
31. december.

Andre biblioteker:

Nunatta Atuagaateqarfia (Grønlands Landsbibliotek)
Eskimoslottet - fælles bibliotek for Ilinniarfissuaq og GU i Nuuk
Peqqissaanermik Ilinniarfiks Bibliotek

Besøg os på
Besøg os på Facebook

 Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-