Literature
90591584
Author: Bruun, Sinikka Kinnunen
Language: Swedish
Indhold: Förord Jonathan Motzfeldt, Grönlands statsminister. Inledning av författaren. Från Erik röde til inuiternes nutid. Grönlandska matvanor. Grönlands Nationalmuseum og dess intendent Claus Andreasen. Tukak-teatern och Reidar Nilsson. Frederik Holm, arkitekt, företrädare för ett yrke sällsynt i Grönland. Anne Birthe Hove, en grafiker som skildrat de sociala förhållandena i sitt hemland med humor och som i egenskap av illustratör använt klara linjer och inte varit rädd för nya material. Aka Hoegh, som självaste Havets Moder , och en av de ledande kvinnliga konstnärerna på Grönland. Bodil Kaalund, en danska som betytt mycket för Grönland. Jessi Kristensen, ett sprakande ungt löfte inom kulturlivet i sitt land. Rasmus Lyberth, en förnyare av sitt lands traditionelle musik. Hans Lynge, Grönlands store berättare i både ord och bild. (Hans bortgång ägde rum några månader innan denna bok gavs ut). Hans Anthon Lynge, en flitig berikar av Grönlands litteratur. Jens Rosing, en inuit-konstnär åt vars mångsidiga konst min anspråkslösa bok må vara en hommage á Jens Rosing. Naja Rosing-Olsen, en vacker adept till Tukak-teatern. Rassi Thygesen, en av Tukak-teaterns elever, skådespelare-regissör vid Silamiut-teatern.
Loading...
90587382
Language: Kalâtdlisut
Allagaatit kalaallimit Hans Lyngemit (1906-1988) taannalu pillugu allagaasut. Inuk kulturikkut malunnaatilik, politikkikkut, inuiaqatigiinnut, oqaaatsitigut, kulturikkut assilialiornikkullu kiisalu eqqaamasatigut aammalu privatimik inuunera pillugit
Tekster af og om grønlænderen Hans Lynge (1906-1988), der var en kulturpersonlighed inden for politik, samfund, sprog, kultur og billedkunst samt erindringer og om det private menneske
Loading...
90586246
Author: Kaalund, Bodil
Language: Multiple languages, Kalâtdlisut, Danish, English
Om den grønlandske kunstner Hans Lynges (1906-1988) arbejde som maler, billedhugger og grafiker
Loading...
90554093
Author: Weirup, Torben
Language: Danish
Initiativtager til og medstifter af Grønlands Kunstskole, kunstneren Bodil Kaalund fylder 85 år
Loading...
90554115
Author: Grymer, Claus
Language: Danish
Kunstneren Bodil Kaalund, der blandt andet har skrevet "Grønlands Kunst" fylder 85 år
Loading...

Bodil Kaalund

With a passion for art in Greenland

Bodil KaalundBorn in 1930. Studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts 1950-1954.

A quiet rebel, who insisted on being a figurative artist in a time when abstract art was in fashion. Her favorite subjects concentrate primarily on three topics: Biblical paintings, landscapes and everyday objects

At the Art Academy Bodil Kaalund met the Greenlandic illustrator and author Jens Rosing. This prompted a lifelong commitment to the art of Greenland that has been a watershed in the perception and recognition of Greenlandic artists.

Kaalund helped organize the exhibition Greenlandic art - from Aaron to today, which was shown at Louisiana in December 1969 and January 1970. This was the first time Greenlandic works were exhibited as art and not as souvenirs or ethnographic objects.

From 1969 to 1971, Bodil Kaalund and Hans Lynge created the Graphic Workshop in Nuuk. The workshop later became Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik – the Art School of Greenland.

The book Grønlands kunst, published in 1979, is regarded as a pioneering work in its field. The book, which was the first work about the art history of Greenland, has been published in several editions and has been translated into Greenlandic and English (The art of Greenland, 1st edition published in 1983). Kaalund has also published books about Hans Lynge and Aaron from Kangeq.

In addition to his tremendous involvement in the art of Greenland, Bodil Kaalund has also found time to decorate a number of churches, design bishop’s robes, chasubles and other church textiles, and not least to illustrate the Danish Bible Society’s authorized Bible from 1992.

Honours:

1988-91: 3-year grant from the Danish Arts Foundation

1993 Lyngby-Taarbæk Municipality culture award

2002 N. L. Høyen medal

2005: Honorary Citizen of Lemvig

2006: Nersornaat in silver

 

Groenlandica - Ilimmarfik - Manutooq 1 Box 1074 - 3900 Nuuk - groenlandica@katak.gl - © 2013-